Nasze priorytety w branży

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest kierowanie grupą inwestycyjno-, handlowo-usługową, która działa w obszarach technologii odnawialnej i energetycznej.

Technologie związane z ochroną wód

Technologie związane z utrzymaniem czystego powietrza

Technologie energii wiatrowej

Technologie geotermiczne

Działania holdingu

Technologie solarne

Surowce odnawialne: drewno, włókna naturalne i inne

Gospodarka odnawialnymi źródłami energii (energia wiatrowa, energia wodna, geotermia, fotowoltaika, energia solarna, biogas, stałe biomasy, dalsze, progresywne technologie i technologie integracyjne). Surowce odnawialne (drewno, włókna naturalne, oleje roślinne, cukier i skrobia, podstawowe surowce chemiczne, smary biologiczne).

Gospodarka w zakresie ochrony środowiska, przetwarzania surowców wtórnych oraz gospodarka recyklingu (ochrona klimatu, utrzymywanie czystego powietrza, ochrona wód, gospodarka wodna, utylizacja odpadów, ochrona gruntu jak też progresywne technologie w zakresie ochrony środowiska, przetwarzania surowców wtórnych oraz recyklingu).

Priorytety geograficzne

Dutch INTRACO Holding działa w następujących państwach lub też obszarach gospodarczych bezpośrednio poprzez swoje spółki córki i/lub pośrednio poprzez udziały większościowe i mniejszościowe.

8
 • Ameryka Łacińska
 • Chile
 • Ekwador
 • Urugwaj
 • Costa Rica
 • Argentyna
 • Brazylia
 • Peru
 • Meksyk
4
 • Europa Północna
 • Dania
 • Norwegia
 • Szwecja
 • Finlandia
6
 • Europa Zachodnia
 • Holandia
 • Irlandia
 • Belgia
 • Austria
 • Zjednoczone Królestwo
 • Szwajcaria
3
 • Europa Południowa
 • Włochy
 • Portugalia
 • Hiszpania
6
 • Europa Środkowowschodnia
 • Polska
 • Estonia
 • Litwa
 • Czechy
 • Łotwa
 • Słowacja
8
 • Europa Południowo-wschodnia
 • Chorwacja
 • Węgry
 • Serbia
 • Rumunia
 • Bośnia-Hercegowina
 • Bułgaria
 • Macedonia
 • Grecja
2
 • Kaukaz
 • Armenia
 • Azerbejdżan
2
 • Kaukaz
 • Izrael
 • Turcja
4
 • Azja Centralna
 • Kazachstan
 • Afganistan
 • Uzbekistan
 • Mongolia

Inwestowanie

Zakup lub udział w spółkach technicznych, zarządzających i innych spółkach usługowych, w tym spółkach handlu hurtowego oraz handlu detalicznego.

Zarządzanie

Zarządzanie działaniami realizowanych w sektorach technologii odnawialnej, ochrony środowiska, przez spółki córki i inne spółki udziałowe należące do holdingu.

Produkcja

Produkcja, obróbka i przerób produktów, które są przedmiotem technologi w zakresie ochrony środowiska, przetwarzania surowców wtórnych oraz recyklingu.